Fotografovanie je záľuba, ktorá už uchvátila nejedného človeka. Pretože dnes nie je potrebný fotoaparát, vývojnica na film ani tmavá komora so zväčšovákom, vývojkou, ustaľovačom a množstvom vody ani